Русский | Українська

КАТАЛОГ

Лабораторне обладнання

Демонстраційне обладнання

Додаткове обладнання

Комплект ФДЭ

Демонстраційне обладнання. Електрика та магнетизм

ФДЭ-001М "Петля гістерезису феромагнетиків"

Фотографія ФДЭ-001м

Установка призначена для демонстрації форми петлі гістерезису для різних матеріалів, залежність форми петлі гістерезису від температури і наявність точки Кюрі. Установка дозволяє демонструвати нелінійну залежність між напруженістю магнітного поля і магнітною індукцією, спадкові властивості намагнічування феромагнетиків, дослідження феромагнітних властивостей при температурі, що перевищує температуру Кюрі.

докладніше...

ФДЭ-002М "Точка Кюрі"

Фотографія ФДЭ-002м

Установка призначена для демонстрації процесу розмагнічування феромагнетика при досягненні ним температури Кюрі, при читанні лекцій по курсу “Фізика” розділу “Електрика і магнетизм”.

докладніше...

ФДЭ-003М "Електромагнітна індукція. Індуктивність і ємність в контурі змінного струму"

Фотографія ФДЭ-003м

Установка призначена для проведення демонстрацій основних явищ виникнення ЕРС електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, контурів R-L, R-C, L-C в колі змінного струму, перехідних процесів в цих контурах явищ резонансу в контурі L-C і т.д.

докладніше...

ФДЭ-005М "Струми Фуко"

Фотографія ФДЭ-005м

Установка дозволяє демонструвати досліди, які підтверджують виникнення вихрових струмів (струмів Фуко) в металевих (не феромагнітних) предметах, що рухаються в магнітному полі.

докладніше...

ФДЭ-006М "Електромагнітне підвішування"

Фотографія ФДЭ-006м

Установка призначена для демонстрації ефектів обумовлених вихровими струмами (так зване "електродинамічне підвішування").

докладніше...

ФДЭ-010М "Силові лінії електричного поля різних систем зарядів"

Фотографія ФДЭ-010м

Набір призначений для демонстрації конфігурації силових ліній, які створюються провідниками різної форми.

Набір складається з 7 закритих прозорих кювет заповнених маслом з манною крупою в яких знаходиться по одному чи кілька електродів.

докладніше...

ФДЭ-011М "Конденсатор універсальний розсувний. Досліди по електростатиці"

Фотографія ФДЭ-011м

Установка забезпечує наочну демонстрацію залежності електричної ємності плоского конденсатора від відстані між його пластинами, від площі пластин і від діелектричної проникності діелектрика, що знаходиться між пластинами, також забезпечується демонстрація роботи дзвінка Франкліна і руху електропровідної кульки в електростатичному полі.

докладніше...

ФДЭ-012М "Електричне поле біля поверхні провідника"

Фотографія ФДЭ-012м

Установка забезпечує наочну демонстрацію ефектів, пов'язаних з нерівномірністю розподілу електричного заряду в провіднику складної форми.

докладніше...

ФДЭ-014М "Залежність опору від температури"

Фотографія ФДЭ-014м

Установка призначена для проведення демонстрацій на лекціях по курсу "Фізика", розділ "Електрика і магнетизм".

докладніше...

ФДЭ-022М "Котушки Гельмгольца"

Фотографія ФДЭ-022м

Установка призначена для проведення демонстрацій на лекціях по курсу "Фізика", розділ "Електрика і магнетизм" і дозволяє отримувати постійні та змінні магнітні поля різної величини і напрямку.

докладніше...

ФДЭ-027М "Трансформатор Томсона"

Фотографія ФДЭ-027м

Установка призначена для проведення демонстрацій на лекціях по курсу "Фізика", розділ "Електрика і магнетизм".

Установка забезпечує наочну демонстрацію дослідів, важливих для розуміння закономірностей явищ електромагнітної індукції, і ілюстрацію застосування цього явища в техніці, а саме:

докладніше...